Espressokaffe

Espressokaffe

Espressokande:

Kande, der er opdelt i sektioner, hvor vandet placeres i den nederste del og de malede bønner i den midterste (filteret) således, at vandet via tryk ledes gennem bønnerne op i et rum, hvorfra den direkte kan hældes i en kop.

 Kanden placeres direkte på blusset, og varmen får vandet til at fordampe op gennem bønnerne, hvorved den færdige drik skabes.

Med denne metode kan der laves en rigtig god kop kaffe, der kan virke som erstatning for en espresso, dog uden crema. Den færdige drik er meget mørk.

 Metoden benyttes i vid udstrækning i Italien – hvor mange betragter det som en helt ok espresso på trods af den manglende crema – men har de senere år også vundet indpas i Danmark.

Espresso på maskine:

Den espressomaskine, der i dag er kendt fra cafeer og restauranter, blev udviklet i 1923, og den blev sat i produktion så sent som 1948. Maskinen fungerer, fortalt i korte træk, ved, at kaffen varmes op, og når vandet når 90 grader, ledes det gennem kaffebønnerne. Ved hjælp af et stempel presses vandet gennem kaffen med et tryk på min. 15 bar.

 For at få den optimale kop espresso er der nogle ting, der skal være opfyldt:

1. Kaffen skal være malet på en professionel kværn, der kan lave den helt fine formaling. Hvor fint nøjagtigt er op til den enkelte at eksperimentere sig frem til. Normalt skal vandet kunne løbe gennem kaffen på 25-35 sekunder.

2. Kaffen skal være stampet med det korrekte tryk, hvilket normalt vil være omkring 20-22 kg (et fast, godt tryk). Igen: Det er op til den enkelte at finde den optimale metode. 

Der skal ca. afvejes 7 gram kaffe pr. espresso, men da maskinerne har et tryk på ca. 15 bar og er indrettet til at give den optimale bryg ved 14 gram kaffe, opnås den bedste bryg ved at lave to espressoer på en gang – altså brug det såkaldte “dobbeltshot-filter”. I modsat fald løber vandet simpelthen for hurtigt gennem bønnerne, og der opnås et ret “tyndt” resultat.

En espresso består af 7 cl. Mange kilder taler om 3,5-4 cl., men det er i underkanten. Enkelte endda helt ned til 3 cl.

Caffe latte består af 1 del espresso og 2 dele streamet mælk – det passer perfekt til de fleste caffe latte-glas, der er 22-25 cl.

Cappuccino, som er en del espresso, en del streamet mælk og en del skum = tre gange 7 cl. Passer perfekt til enhver kop.