Christensen-slægten, Vammen

Anetavle for Kristine Mathiesen

Anetavle for Jens Marius Christensen

Børn efter Kristine og Jens Marius Christensen

Leo fortæller:

Min morfar – Jens Marius Christensen – blev født på “Blæsborg” i Vammen i 1906 som søn af Just Christensen og Johanne Marie Christensen. Jens Marius forpagtede “Blæsborg” af sine forældre, men overtog ejendommen, da han blev gift med min mormor Kristine Mathiesen i 1929.

Jens Just, som han blev kaldt i daglig tale, og Kristine Mathiesen fik 6 børn:

Det pudsige er, at min mormor og morfar har kendt hinanden altid og var kærester, fra de var helt små. De var født i det samme nabolag – med 6 dages mellemrum!

Da de solgte gården i 1953 og flyttede til “Home” i Bigum, ernærede min morfar sig ved forskelligt forefaldende arbejde. Han var i en periode på ca. 10 år vejmand.

Jens Marius døde af cancer i en alder af 70 år i 1976.

Mormor blev jo ligeledes født i 1906 som datter af Søren Mathiesen og Marie Magdalene Kriegbaum.

På min mormors side er der en del kartoffeltyskere “indblandet”, så det er virkelig spændende! Vi er tilbage i Kriegbaum-slægten til ca. år 1450. Dog er de aller ældste noget usikre og heller ikke dokumenterede. Vi ved, at Johan Georg Kriegbaum, født i 1720 (som var min mormors 3 x tipoldefar) kom til landet med sin familie sammen med mange andre tyskere omkring 1760, hvor de fik anvist nogle kummerlige forhold på Alheden ved Frederiks og Grønhøj i Midtjylland.

Mormor levede de sidste mange år af sit liv på Pensionistgården i Vammen, hvor hun døde i 2001. Hun blev 95 år gammel.